8. Assessment of status and solutions for suitable usage of agricultural land in climate change condition in bac binh district, binh thuan province

Hồng Nguyễn Ngọc

Abstract

Bac Binh is a mountainous district of Binh Thuan province, it’s agricultural land has been heavily influenced by desertification. The results show that, the total degraded land area is 65,282 ha, accounting for 35.76% of the natural area. Bac Binh currently has meteorological, agricultural and hydrological droughts, of which the most serious one is agricultural dought (136,294 ha, accounting for 74.7% of the total natural area). Bac Binh currently now has three types of desertification (sand desertification is 34,188 hectares, accounting for 18.73% of natural area; 41,485 hectares of poor land desertification, accounting for 22.73% of natural area; rocky desertification of ​​889 ha, accounting for 0.49% of the natural area). Five solutions were proposed to improve agricultural land use efficiency in the context of climate change in Bac Binh district, Binh Thuan province.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012).Kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam. NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
[2]. Nguyễn Lập Dân; Nguyễn Đình Kỳ; Vũ Thị Thu Lan (2012).Quản lý hạn hán, sa mạc hóa vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Hà Nội.
[3]. Phạm Châu Hoành (2007).Tác hại của hạn hán, hoang mạc hoá và thoái hoá đất đến SXNN - giải pháp sống chung với hạn hán tại tỉnh Ninh Thuận. Báo cáo khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận.
[4]. Phạm Quang Vinh và nnk (2012). Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và HMH đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội ở khu vực Nam Trung Bộ. Đề tài Nghị định thư Việt - Bỉ.
[5]. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình (2016).Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Bình giai đoạn 2016 - 2020. Bình Thuận.

Authors

Hồng Nguyễn Ngọc
nnhong@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Nguyễn Ngọc, H. (2017). 8. Assessment of status and solutions for suitable usage of agricultural land in climate change condition in bac binh district, binh thuan province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (17), 65–72. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/46
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc
Abstract View : 22
Download :4

15. Study on inadequacies in the process for determination of compensation land price from land recovery practices in Quy Nhon city, Binh Dinh province

Hằng Phạm Thị, Hiền Bùi Thị Diệu, Thanh Đặng Thị Ngọc, Huệ Ung Thị
Abstract View : 47
Download :7