06. The settlement of land disputes for ethnic minority people in Van Canh district, Binh Dinh province

Hằng Phạm Thị, Đợi Nguyễn Trọng, Hiền Bùi Thị Diệu

Abstract

Studying the current situation of resolving land disputes related to the Cham and Bana ethnic minorities at Van Canh District People's Committee and District People's Court is one of the key bases supporting the agencies to propose efficient solutions in settlement of land disputes. Using questionnaire method and data collection, the study shows that land disputes involving ethnic minorities in Van Canh district account for more than 70,8% of local land disputes. The main dispute types are: disputes over land use rights; property disputes on "Ca Than" forest land between Cham and Bana, land disputes among Cham, Bana and Kinh; and land dispute between the community and forestry companies. It is noted that while the effectiveness of the land dispute conciliation at the Department of Natural Resources and Environment is 0%, the efficiency of land dispute conciliation at the district people's court reaches 28,8%.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Nguyễn Ngọc Điệp (1996). Hướng dẫn và tìm hiểu các vấn đề tranh chấp khiếu kiện về đất đai. NXB Tuổi Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.
[2]. Bùi Thị Diệu Hiền, Phạm Thị Hằng, Bùi Huỳnh Như (2016). Nâng cao hiệu quả hòa giải tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Kỷ yếu Hội nghị Quản lý Đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần 1 năm 2016.
[3]. Bùi Thị Diệu Hiền (2012). Nghiên cứu công tác giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, Bình Định giai đoạn 2003 - 2012. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế.
[4]. Nguyễn Đức Lam (2012). Báo cáo tham vấn nhân dân và giữ mối liên hệ với cử tri ở các tỉnh miền núi và dân tộc thiểu số: khó khăn, cách làm và bài học. Dự án tăng cường năng lực của các cơ quan dân cử ở Việt Nam, NXB Hồng Đức.
[5]. Phan Đăng Nhật. Luật tục - Một giá trị văn hóa phi vật thể. Di sản văn hóa (tr 36-42).
[6]. Quốc hội (1987). Luật Đất đai số 3-LCT/HĐNN8.
[7]. Quốc hội (1993). Luật Đất đai số 24-L/CTN.
[8]. Quốc hội khóa XI (2003). Luật Đất đai số 13/2003/QH11.
[9]. Quốc hội khóa XIII (2013). Luật Đất đai số 45/2013/QH13.

Authors

Hằng Phạm Thị
phamthihang@qnu.edu.vn (Primary Contact)
Đợi Nguyễn Trọng
Hiền Bùi Thị Diệu
Phạm Thị, H., Nguyễn Trọng, Đợi, & Bùi Thị Diệu, H. (2020). 06. The settlement of land disputes for ethnic minority people in Van Canh district, Binh Dinh province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (29), 50–59. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/216
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

12. ASSESSMENT OF FACTORS INFLUENCING LAND FUND DEVELOPMENT IN CAO BANG CITY, CAO BANG PROVINCE

Anh Hoang Phuong, Hanh Nguyen Thi Hong, Tra Nguyen Thanh
Abstract View : 6
Download :1