06. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÂN CANH, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hằng Phạm Thị, Đợi Nguyễn Trọng, Hiền Bùi Thị Diệu

Giới thiệu

Nghiên cứu thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, Bana tại Ủy ban nhân dân huyện và tòa án nhân dân huyện Vân Canh là một trong những cơ sở quan trọng hỗ trợ các cơ quan ban ngành đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai. Bằng phương pháp thu thập, xử lí số liệu kết hợp điều tra khảo sát thực địa, nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tranh chấp đất đai liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Vân Canh chiếm hơn 70,8% số vụ tranh chấp đất đai tại địa phương. Dạng tranh chấp chính là tranh chấp về quyền sử dụng đất, tranh chấp tài sản trên đất rừng “Cà Thân” giữa đồng bào dân tộc Chăm, Bana với nhau, tranh chấp đất đai giữa đồng bào dân tộc Chăm, Bana với người Kinh, giữa đồng bào với các công ty lâm nghiệp. Đáng chú ý là hiệu quả hòa giải tranh chấp đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường đạt tỉ lệ 0%, trong khi hiệu quả hòa giải tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân huyện đạt tỉ lệ 28,8%.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Ngọc Điệp (1996). Hướng dẫn và tìm hiểu các vấn đề tranh chấp khiếu kiện về đất đai. NXB Tuổi Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.
[2]. Bùi Thị Diệu Hiền, Phạm Thị Hằng, Bùi Huỳnh Như (2016). Nâng cao hiệu quả hòa giải tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Kỷ yếu Hội nghị Quản lý Đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần 1 năm 2016.
[3]. Bùi Thị Diệu Hiền (2012). Nghiên cứu công tác giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, Bình Định giai đoạn 2003 - 2012. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế.
[4]. Nguyễn Đức Lam (2012). Báo cáo tham vấn nhân dân và giữ mối liên hệ với cử tri ở các tỉnh miền núi và dân tộc thiểu số: khó khăn, cách làm và bài học. Dự án tăng cường năng lực của các cơ quan dân cử ở Việt Nam, NXB Hồng Đức.
[5]. Phan Đăng Nhật. Luật tục - Một giá trị văn hóa phi vật thể. Di sản văn hóa (tr 36-42).
[6]. Quốc hội (1987). Luật Đất đai số 3-LCT/HĐNN8.
[7]. Quốc hội (1993). Luật Đất đai số 24-L/CTN.
[8]. Quốc hội khóa XI (2003). Luật Đất đai số 13/2003/QH11.
[9]. Quốc hội khóa XIII (2013). Luật Đất đai số 45/2013/QH13.

Các tác giả

Hằng Phạm Thị
phamthihang@qnu.edu.vn (Liên hệ chính)
Đợi Nguyễn Trọng
Hiền Bùi Thị Diệu
Phạm Thị, H., Nguyễn Trọng, Đợi, & Bùi Thị Diệu, H. (2020). 06. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÂN CANH, TỈNH BÌNH ĐỊNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (29), 50–59. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/216
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 85
Download :33