03. Assessing the efficiency of agricultural land use in Mo Dao commune, Que Vo district, Bac Ninh province

Khánh Đào Văn, Hiệp Đỗ Như

Abstract

Agricultural land use plays a vital role in producing agricultural products and agricultural commodity products. Recently, some models of agricultural land use in Mo Dao district have been set up to produce more commodity goods. Currently, a large area of agricultural land has been converted to other types of land such as residential land and non-agricultural production land. Therefore, the assessment of the effectiveness of agricultural land use in the commune will be the basis for proposing solutions to utilize agricultural land effectively. A survey was conducted for 50 households in each village using land use efficiency criteria. Research results show that Mo Dao commune has favorable conditions for agricultural production with good land quality. The total area of agricultural production land is 343,14 ha, accounting for 94,98% of the total area of agricultural land in Mo Dao commune, of which the annual agricultural land area is the largest (341,60 ha). The land use for freshwater fish farming, potatoes and peanuts crops yield the highest economic returns (GO, VA, VA/IC), while paddy and soybean crop land give the lowest. Various types of land use in the commune have contributed to raising income andreducing poverty for the community.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. FAO (1992). Land evaluation and Farming system analisys for land use planning. FAO, Rome, Italy.
[2]. Trần An Phong (chủ biên) (1995). Đánh giá hiện trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái và phát triển lâu bền. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
[3] Đỗ Văn Nhạ, Trần Thanh Toàn (2016). Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hoá trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 14(5).
[4] Nguyễn Văn Bộ & Đào Thế Anh. (2010). Đánh giá và kiến nghị về chính sách kích cầu đầu tư và tiêu dùng đối với sự phát triển nông nghiệp. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
[5] Nguyễn Văn Bình (2018). Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí khoa học & công nghệ nông nghiệp.
[6] Vũ Thị Phương Thụy. (2000). Thực trạng và giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở ngoại thành Hà Nội. Đại học Nông nghiệp I Hà Nội: Luận án Tiến sĩ Kinh tế.
[7] UBND xã Mộ Đạo. (2016, 2017, 2018). Thống kê, kiểm kê đất đai qua các năm 2016, 2017, 2018.
[8] UBND xã Mộ Đạo. (2018). Thuyết minh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
[9]. UBND xã Đạo Mộ (2011). Báo cáo quy hoạch sử dụng đất xã xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020. Hà Nội.

Authors

Khánh Đào Văn
dvkhanh@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Hiệp Đỗ Như
Đào Văn, K., & Đỗ Như, H. (2019). 03. Assessing the efficiency of agricultural land use in Mo Dao commune, Que Vo district, Bac Ninh province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (27), 27–37. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/179
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc
Abstract View : 24
Download :4

15. Study on inadequacies in the process for determination of compensation land price from land recovery practices in Quy Nhon city, Binh Dinh province

Hằng Phạm Thị, Hiền Bùi Thị Diệu, Thanh Đặng Thị Ngọc, Huệ Ung Thị
Abstract View : 48
Download :7