03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ MỘ ĐẠO, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH

Khánh Đào Văn, Hiệp Đỗ Như

Giới thiệu

Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp hàng hóa. Xã Mộ Đạo trong những năm qua đã hình thành nhiều mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị hàng hóa. Hiện nay diện tích nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do được chuyển sang các loại hình đất khác như đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Do đó, việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của xã sẽ là căn cứ, cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng đất nông nghiệp. Nghiên cứu đã tiến hành điều tra mỗi thôn 50 hộ thông qua phương pháp sử dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, xã Mộ Đạo có điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp, quỹ đất nông nghiệp còn khá lớn, chất lượng đất tốt. Đất sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong đất nông nghiệp. Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 343,14 ha, chiếm 94,98% tổng diện tích đất nông nghiệp toàn xã Mộ Đạo, trong đó đất trồng cây hàng năm với diện tích lớn nhất là 341,60 ha. Loại hình sử dụng đất nuôi cá nước ngọt, trồng khoai tây, lạc mang lại hiệu quả kinh tế ổn định (GO, VA, VA/IC), thấp nhất là loại hình sử dụng đất trồng đậu tương và lúa. Các loại hình sử dụng đất trên địa bàn xã đã góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. FAO (1992). Land evaluation and Farming system analisys for land use planning. FAO, Rome, Italy.
[2]. Trần An Phong (chủ biên) (1995). Đánh giá hiện trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái và phát triển lâu bền. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
[3] Đỗ Văn Nhạ, Trần Thanh Toàn (2016). Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hoá trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 14(5).
[4] Nguyễn Văn Bộ & Đào Thế Anh. (2010). Đánh giá và kiến nghị về chính sách kích cầu đầu tư và tiêu dùng đối với sự phát triển nông nghiệp. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
[5] Nguyễn Văn Bình (2018). Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí khoa học & công nghệ nông nghiệp.
[6] Vũ Thị Phương Thụy. (2000). Thực trạng và giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở ngoại thành Hà Nội. Đại học Nông nghiệp I Hà Nội: Luận án Tiến sĩ Kinh tế.
[7] UBND xã Mộ Đạo. (2016, 2017, 2018). Thống kê, kiểm kê đất đai qua các năm 2016, 2017, 2018.
[8] UBND xã Mộ Đạo. (2018). Thuyết minh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
[9]. UBND xã Đạo Mộ (2011). Báo cáo quy hoạch sử dụng đất xã xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020. Hà Nội.

Các tác giả

Khánh Đào Văn
dvkhanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hiệp Đỗ Như
Đào Văn, K., & Đỗ Như, H. (2019). 03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ MỘ ĐẠO, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (27), 27–37. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/179
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 85
Download :33