05. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ HẠNG A TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Khánh Đào Văn

Giới thiệu

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến giá bán căn hộ chung cư hạng A trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2022. Kết quả điều tra trực tiếp 350 cư dân đang sinh sống trong các dự án chung cư hạng A trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm vào tháng 6/2023, dựa vào phương pháp phân tích hồi quy đa biến, cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng đến giá bán căn hộ chung cư cao cấp tại quận Nam Từ Liêm đều có ý nghĩa thống kê, gồm: Năng lực của chủ đầu tư, vị trí điểm, môi trường xung quanh, đặc điểm vật lý của chưng cư, chất lượng dịch vụ, tình hình thị trường. Các nhân tố này tác động đến giá bán căn hộ chung cư hạng A trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Nghiên cứu đem lại ý nghĩa và thực tiễn cho các công ty, doanh nghiệp bất động sản trong việc xây dựng các chính sách phù hợp phục vụ trong công tác kinh doanh bất động sản.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Tuấn Anh (2018). Nghiên cứu tác động của các nhân tố tài chính và phi tài chính tới việc lựa chọn mua nhà ở giá thấp và trung bình. Luận án Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế.
[2]. Nguyễn Hữu Cường (2020). Các nhân tố ảnh hưởng đến giá bán chung cư cao cấp - Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội. Luận án tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
[3]. Pham Duc Trung, Nguyen Gia Trung Quan (2019). Factors affecting the price of the real estate in Ho Chi Minh City. British Journal of Marketing Studies, 7(6): 35 - 45.
[4]. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích nghiên cứu dư liệu với SPSS. Nxb. Hồng Đức.
[5]. Johnson, Phillips (1984). Hedonic pricing models: A selective and applied review. University of Wisconsin, the Center for Urban Land Economics Research.
[6]. Filiz Ersoz, Taner Ersoz, Muhammet Soydan (2018). Research on factors affecting real estate values by data mining. Baltic Journal of Real estate economics and construction management, 6, 220 - 239.
[7]. Muhamad Hilmi b Mohamad et al., (2016). Review of building, locational, neighbourhood qualities affecting house prices in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral sciences, 234, 452 - 460.
[8]. Selim, S. (2008). Determinant of house price in Turkey: A Hedonic regression model. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 65 - 76.
[9]. Ozdilek, U., Canonne, J. & Besner, C. (2002). Les determinants de la valeur marchande des proprietes residentielles unifamiliales de l'ile de Montreal: Evaluation de masse conjuguee aux SIG. Canadian Journal of Administrative Sciences.
[10]. Yizhak, Pỏrtnov và Meron (2003). A mathemathic model of segregation patterns in residential neightborhoods. Environment and Planing A, 33, 147 - 72.
[11]. Çetintahra, G. E., & Çubukçu, E. (2011). Çevre estetiğinin konut fiyatlarına etkisi. ITU Journal Series A: Architecture, Planning, Design, 10(1), 3 - 12.
[12]. Tze, S. O. (2013). Factors affecting the price of real estate properties in Malaysia. Journal of emerging issues in Economics, Finance and Banking, 1(5), 1 - 15.
[13]. http://batdongsancland.com/bat-dong-san-Nam Từ Liêm. Thời gian truy cập 20/2/2023.
[14]. https://onehousing.vn/blog/chung-cu-cao-cap-tai-quan-nam-tu-liem. Thời gian truy cập 17/5/2023.

Các tác giả

Khánh Đào Văn
dvkhanh.qldd@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Đào Văn, K. (2023). 05. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ HẠNG A TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (47), 51–62. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/509
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 85
Download :33