02. NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG RÁC THẢI NHỰA TẠI MỘT SỐ HỆ SINH THÁI VÙNG TRIỀU THUỘC QUẦN ĐẢO CÁT BÀ, HUYỆN CÁT HẢI, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Như Lê Thị Quỳnh, Thảo Phạm Thị Mai, Trinh Lê Thị, Lam Mai Hương

Giới thiệu

Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá hiện trạng rác thải nhựa phát sinh tại một số hệ sinh thái vùng triều thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Kết quả của quá trình nghiên cứu cho thấy khối lượng rác thải nhựa trung bình tại sinh cảnh cảng cá là 48,94 g/m2, tại sinh cảnh rừng ngập mặn là 18,62 g/m2. Về sự biến động số lượng vật thể rác thải nhựa, tại sinh cảnh cảng cá thu được tổng 153 vật thể (mật độ trung bình 0,51 vật thể/m2), tại sinh cảnh rừng ngập mặn thu được tổng 70 vật thể (mật độ trung bình 0,23 vật thể/m2). Về độ ẩm của rác thải nhựa, LDPE luôn có độ ẩm cao nhất dao động từ 16,67 % - 38,33 %, PVC có độ ẩm dao động từ 5,99 - 22,91 %, PET từ 12,77 - 23,08 %, PP từ 4,3 - 21,81 %, HDPE và PS có độ ẩm tương đương nhau dao động từ 7,14 - 18,18 %. Kết quả nghiên cứu là cơ sở phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo trên quy mô lớn hơn và chi tiết hơn nhằm đưa ra được các giải quản lý và kiểm soát rác thải nhựa biển.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. UNEP (United Nation Environmental Programme) (2019). Addressing marine plastics - a systemic approach - recommendations for actions.
[2]. Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 347(6223), 768 - 771.
[3]. IUCN (2020). Chương trình giám sát và đánh giá rác thải nhựa ở bờ biển Việt Nam báo cáo năm 2020.
[4]. Roland G., Jenna R. Jambeck and Kara Lavender Law (2017). Production, use and fate of all plastics ever made. Science Advances, Vol. 3, no. 7, DOI: 10.1126/sciadv.1700782.
[5]. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (2018). Việt Nam xả rác thải nhựa ra biển nhiều thứ 4 thế giới.
[6]. ADB (1999). A proposed plan for coastal and marine protected areas in Viet Nam. Final report of ADB/UNDP, Ha Noi.
[7]. Võ Sỹ Tuấn, Nguyễn Chu Hồi (2003). Tình trạng thiết lập và quản lý các khu bảo tồn biển Việt Nam. Báo cáo chuyên đề, Hà Nội.
[8]. Pham Thi Mai Thao, Nguyen Thi Lan (2020). Study on plastic waste status in mangrove forests at the coastal area of Hau Loc district, Thanh Hoa province. Science on Natural Resources and Environment, Vol 33, pp. 98 - 106.

Các tác giả

Như Lê Thị Quỳnh
Thảo Phạm Thị Mai
ptmthao@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Trinh Lê Thị
Lam Mai Hương
Lê Thị Quỳnh, N., Phạm Thị Mai, T., Lê Thị, T., & Mai Hương, L. (2022). 02. NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG RÁC THẢI NHỰA TẠI MỘT SỐ HỆ SINH THÁI VÙNG TRIỀU THUỘC QUẦN ĐẢO CÁT BÀ, HUYỆN CÁT HẢI, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (40), 10–18. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/391
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

09. PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiền Hồ Thị Thanh, Châu Nguyễn Điền, Hùng Hồ Việt, Ngọc Nguyễn Huy Thanh
Abstract View : 32
Download :24