11. SỰ HIỆN DIỆN CỦA RÁC THẢI NHỰA TẠI HỆ SINH THÁI CỬA SÔNG VÀ RỪNG NGẬP MẶN THUỘC KHU BẢO TỒN BIỂN NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HOÀ

Thảo Phạm Thị Mai, Trọng Vũ Trí, Mai Vũ Thị, Lam Mai Hương

Giới thiệu

Nghiên cứu sự hiện diện của rác thải nhựa tại hai địa điểm khác nhau gồm rừng ngập mặn và cửa sông tại khu bảo tồn biển Nha Trang vào hai thời điểm khác nhau trong ngày cho thấy, khối lượng của rác thải nhựa thu được vào buổi sáng tại rừng ngập mặn là 2,1 kg với trung bình là 7,0 g/m2, trong đó PET là loại có nhiều nhất với trung bình là 0,9 kg và 3,0 g/m2, tiếp theo là PS với 0,7 kg và 2,33 g/m2. HDPE, LDPE, PP có khối lượng của lần lượt là 0,83 g/m2, 0,5 g/m2 và 0,33 g/m2, riêng buổi chiều tổng trọng lượng rác thải nhựa thu gom được là 1,65 kg, trung bình là 5,5 g/m2. PET và PS là loại phổ biến nhất với trung bình 0,6 kg và 2,0 g/m2, tiếp theo là PP với trung bình 0,2 kg và 0,67 g/m2 và HDPE và LDPE với mật độ thấp nhất là 0,5 g/m2 và 0,3 g/m2. Tại vị trí cửa sông, trong buổi sáng, trọng lượng rác thải nhựa thu được là 1,0 kg, trung bình là 3,33 g/m2. PS là loại phổ biến nhất với trung bình 0,7 kg và 2,33 g/m2, tiếp theo là PET với trung bình 0,3 kg và 1 g/m2. Buổi chiều, ngoài PET và PS, PP cũng được thu gom với khối lượng 0,4 kg và trung bình 1,33 g/m2. PS vẫn là loại phổ biến nhất với trung bình 0,6 kg và 2 g/m2, tiếp theo là PET với trung bình 0,5 kg và 1,67 g/m2. Nghiên cứu cho thấy khối lượng rác thải nhựa có sự khác biệt đáng kể giữa các địa điểm và thời điểm trong ngày. Về kích thước, tại sinh cảnh rừng ngập mặn PET, PS, PP, LDPE, HDPE là các loại phế liệu nhựa thu được với tổng số 101 mẫu có kích thước chiều dài từ 1 - 30 cm và chiều rộng từ 3 - 36 cm. Tại khu vực cửa sông, số lượng vật thể thu được là 57 vật thể với kích thước chiều dài dao động từ 4 - 21 cm và chiều rộng dao động từ 4 - 31 cm. Rác thải nhựa được tìm thấy trong nghiên cứu này chủ yếu là chai nước, túi ni lông, cốc dùng một lần, hộp đựng thức ăn nhanh và miếng xốp bị thủy triều cuốn trôi hoặc sinh ra từ hoạt động du lịch tại khu vực resort lân cận. Sự tích tụ chất thải nhựa trong môi trường rừng ngập mặn là do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm cả thủy triều và việc không có các biện pháp xử lý chất thải thích hợp. Kết quả nêu bật nhu cầu cấp thiết về các giải pháp hiệu quả để xử lý rác thải nhựa.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Trần Văn Tài, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đinh Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Ngọc (2021). Đánh giá tình trạng ô nhiễm nhựa trong rừng ngập mặn tại khu vực Vũng Tàu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 67, Trang 108 -117.
[2]. Phạm Thị Thu Hường et al. (2019). Đánh giá ô nhiễm rác thải nhựa trên bãi biển đảo Cát Bà, Quảng Ninh, Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Vol. 19, No. 1, p. 42 - 47.
[3]. Nguyễn Thị Hồng Nhung et al. (2020). Đánh giá tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa tại các khu vực ven bờ biển miền Trung. Tạp chí Môi trường và phát triển bền vững, Vol. 22, No. 2, p. 34 - 39.
[4]. Phạm Hồng Tính, Vũ Văn Doanh và Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2020). Hiện trạng phân bố rác thải nhựa trong rừng ngập mặn ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vol. 11.
[5]. Wilson, L. R., & Willis, J. (2020). Microplastic contamination in Florida coastal environments. Marine pollution bulletin, 160, 111572.
[6]. Silva-Cavalcanti, J. S., De França, F. P., & Carvalho, F. G. (2021). The ubiquitous plastic pollution in an urbanized estuarine system (Paraíba do Norte River estuary, northeastern Brazil). Marine pollution bulletin, 169, 112542.
[7]. De Souza Machado, A. A., Kloas, W., Zarfl, C., Hempel, S., Rillig, M. C., & Amelung, W. (2019). Impacts of microplastics on the soil biophysical environment. Environmental Science & Technology, 53(21), 12300 - 12309.
[8]. Lee, H., Lee, J., Lee, S., Lee, J., & Kim, S. (2019). Occurrence of microplastics in the river bed sediment and water around the city of Seoul, Korea. Journal of Korean Society of Environmental Engineers, 41(3), 147 - 152.
[9]. Sarker, A. K., Hossain, M. S., Rahman, M. A., Ahmed, A. T. A., Uddin, M. N., Khan, A. N. and Bhattacharya, P. (2020). First evidence of microplastic ingestion by the Gangetic dolphin and finless porpoise from Sundarbans mangrove ecosystem, Bangladesh. Environmental pollution, 265, 114721.
[10]. Nha Trang Today (2023). Khu rừng Đước Nha Trang - RNM duy nhất ở Nha Trang. Link: https://nhatrangtoday.vn/khu-rung-duoc-nha-trang-post81.

Các tác giả

Thảo Phạm Thị Mai
ptmthao@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Trọng Vũ Trí
Mai Vũ Thị
Lam Mai Hương
Phạm Thị Mai, T., Vũ Trí, T., Vũ Thị, M., & Mai Hương, L. (2023). 11. SỰ HIỆN DIỆN CỦA RÁC THẢI NHỰA TẠI HỆ SINH THÁI CỬA SÔNG VÀ RỪNG NGẬP MẶN THUỘC KHU BẢO TỒN BIỂN NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HOÀ. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (45), 110–120. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/482
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

09. PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiền Hồ Thị Thanh, Châu Nguyễn Điền, Hùng Hồ Việt, Ngọc Nguyễn Huy Thanh
Abstract View : 32
Download :24