07. Assessment of environmental protection education activities for pre-school kids in Phu Dien ward, Bac Tu Liem, Hanoi

Trang Bùi Thị Thu, Thương Nguyễn Thị Hoài

Abstract

The environment has a significant effect on all daily activities of children. In Vietnam, the environmental education program has been recently taught at all kindergartens, the foundation of the national education system for the formation and improvement of human personality. This study aims to assess the current status of environmental protection education and awareness of pre-school kids at Ho Tung Mau kindergarten and Vietkids kindergarten in Phu Dien ward, Bac Tu Liem, Hanoi. The results showed that two studied kindergartens had enough equipment for playing, studying and comprehensive development of pre-school kids. The environmental education program was suitable with pre-school kids' cognitive abilities. Teachers had basic knowledge about the environment and they were interested in teaching children to protect the environment via things and events happen in daily life. Most pre-school kids were aware of maintaining the general hygiene, storing school supplies in the right place. They also know how to take care of plants, animals, efficiently use water, put garbage in the right place and remind their relatives in maintaining clean environment as well as protecting the environment. This study also found that pre-school kids had recognised some activities that pollute the environment.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Lê Huy Bá (2000). Môi trường. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
[2]. Lê Huy Bá, Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Đức Vũ, Đàm Nguyên Thùy Dương (2002). Giáo dục môi trường. NXB Giáo dục.
[3]. Viện chiến lược và chương trình giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003). Dự thảo tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình Tiểu học.
[4]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008). Giáo dục bảo vệ môi trường trong các môn học ở cấp Tiểu học.
[5]. Chương trình nghị sự 21 toàn cầu (1992). Kí kết tại Hội nghị thượng đỉnh về Môi trường và Phát triển tại Rio de Janero, Brazil.
[6]. Nguyễn Hữu Dục, Vũ Thu Hương, Nguyễn Thị Vân Hương, Nguyễn Thị Thấn (2003). Giáo dục môi trường trong trường tiểu học. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
[7]. Nguyễn Thị Bích Hảo (2011). Bài giảng môn học giáo dục và truyền thông môi trường. Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.
[8]. Vũ Thục Hiền, Phan Nguyên Hồng (2005). Giáo dục môi trường trong các trường học.
[9]. Nguyễn Thị Vân Hương (2000). Mội số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học. NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
[10]. Lê Văn Khoa (chủ biên), Phan Văn Nha, Phan Thị Lạc, Nguyễn Thị Minh Phương (2009). Môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường. NXB Giáo dục, tr. 158 - 159.

Authors

Trang Bùi Thị Thu
btttrang@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Thương Nguyễn Thị Hoài
Bùi Thị Thu, T., & Nguyễn Thị Hoài, T. (2020). 07. Assessment of environmental protection education activities for pre-school kids in Phu Dien ward, Bac Tu Liem, Hanoi. Science Journal of Natural Resources and Environment, (34), 55–67. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/294
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

10. Current situation of plastic waste in household activities and proposed management solutions in Thanh Xuan district, Hanoi city

Hương Nguyễn Quỳnh, Hạnh Nguyễn Thị Hồng, Thành Nguyễn Khắc, Yến Nguyễn Như
Abstract View : 2
Download :0