Chuyển tới nội dung

Thể lệ đăng bài

27.04.2020

1. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường công bố các công trình nghiên cứu khoa học - công nghệ, các ý kiến trao đổi có giá trị khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường có nội dung khoa học mới, chưa đăng và chưa gửi đăng ở bất kỳ tạp chí nào.

2. Bài viết có thể viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt

  • Kiểu chữ: Time New Roman. Cỡ chữ 12;
  • Dãn dòng: Single;
  • Lề trên, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm;
  • Khoảng cách giữa 2 đoạn văn: 3pt;
  • Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
  • Mỗi bài viết không quá 10 trang A4.

Bài báo Tiếng Việt: Phải có Tiêu đề + Tóm tắt bằng tiếng Anh và tiếng Việt (Tóm tắt không quá 200 từ; phải phản ánh được kết quả quan trọng nhất của bài báo). Đối với bài báo Tiếng Anh, phần Tóm tắt không dịch ra Tiếng Việt.

3.Bài viết phải được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài báo, tác giả, tên cơ quan làm việc của tác giả, tóm tắt, từ khóa, nội dung bài báo, lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo. Cuối trang ghi đầy đủ chuyên ngành, học vị, học hàm, địa chỉ cơ quan, E-mail, số điện thoại, số fax của tác giả liên hệ.

4. Hình vẽ: yêu cầu tác giả gửi hình ảnh gốc kèm theo bài báo; Công thức: đánh bằng phần mềm Mathtype.

5. Tài liệu tham khảo được đánh số đặt trong ngoặc vuông theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và được ghi trong danh mục tài liệu tham khảo theo quy cách sau:

- Đối với các tài liệu là bài báo trong tạp chí: tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo (in nghiêng),tên tạp chí, tập, trang đầu của bài báo. Ví dụ:

[1]. Lê Thị Hoài Thu (2018).Bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam - đôi điều cần bàn.Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 11, 59.

- Đối với các tài liệu là sách: tên tác giả, năm xuất bản, tên sách (in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản. Ví dụ:

[2]. Ngô Huy Cương (2006). Dân chủ và Pháp luật Dân chủ. NXB Tư pháp, Hà Nội.

6.Nếu bài viết bằng tiếng Anh, phần tài liệu tham khảo nào không phải bằng tiếng Anh thì phải dịch ra tiếng Anh và chú thích ngôn ngữ gốc bên cạnh.

7.Tạp chí áp dụng mức phí đăng bài là 1.000.000 (Một triệu đồng)/01 bài.

8.Bài viết gửi theo địa chỉ:

Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường

Số 41A Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội ĐT: 0243.764.5798

E-mail: tapchikhtnmt@hunre.edu.vnhoặcndmanh@hunre.edu.vn

Bài viết khác