1.
Nguyễn Kiên D, Trần Chấn N. 6. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGUY CƠ NGẬP LỤT KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI. TCKHTNMT [Internet]. 4 Tháng Bảy 2018 [cited 14 Tháng Sáu 2024];(20):43-9. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/87