1.
Bùi Thị Hồng T. 01. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỖN HỢP GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU. TCKHTNMT [Internet]. 5 Tháng Mười 2019 [cited 14 Tháng Bảy 2024];(27):3-13. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/81