1.
Nguyễn Bích N, Trịnh Kim Y. 06. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KIM LOẠI NẶNG TỪ HOẠT ĐỘNG ĐÚC KIM LOẠI TỚI CHẤT LƯỢNG NƯỚC LÀNG TỐNG XÁ, YÊN XÁ, Ý YÊN, NAM ĐỊNH. TCKHTNMT [Internet]. 28 Tháng Chạp 2023 [cited 22 Tháng Sáu 2024];(48):62-9. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/527