1.
Bùi Thị Thu T, Nguyễn Khắc T, Phan Thị Hoài T. 13. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN ĐĂK MÂM, HUYỆN KRÔNG NÔ, TỈNH ĐĂK NÔNG. TCKHTNMT [Internet]. 29 Tháng Chín 2017 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(17):105-14. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/51