1.
Đỗ Thị B. 04. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HẠN HÁN GÂY RA TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. TCKHTNMT [Internet]. 30 Tháng Chín 2023 [cited 13 Tháng Sáu 2024];(47):38-50. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/508