1.
Nguyễn M, Nguyễn Thị K, Phạm Anh T, Vũ Thị Thúy H. 15. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHO NGƯỜI CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH. TCKHTNMT [Internet]. 4 Tháng Bảy 2023 [cited 20 Tháng Sáu 2024];(46):138-49. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/502