1.
Nguyễn Thị O, Phan L, Nguyễn Thị Thu H, Lê Chí L. 15. HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT HỢP LÝ HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. TCKHTNMT [Internet]. 28 Tháng Ba 2023 [cited 13 Tháng Bảy 2024];(45):159-6. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/486