1.
Đỗ Thị Phương T, Vũ Thị Phương T, Vũ Khánh Tường V. 14. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BIG DATA - VIỄN THÁM TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ AQI 24H KHU VỰC HÀ NỘI. TCKHTNMT [Internet]. 30 Tháng Chạp 2022 [cited 14 Tháng Bảy 2024];(44):129-40. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/469