1.
Trần Duy K. 17. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI. TCKHTNMT [Internet]. 2022 Jun. 30 [cited 2022 Dec. 2];(41):169-72. Available from: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/422