1.
Nguyễn Sách T, Đỗ Văn D, Lê Vũ Hồng H, Đào Khánh H, Nguyễn Thị Thu N, Lê Đức L, Ngô Thị Thanh T. 03. GIẢI PHÁP HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ MÃ NGUỒN MỞ TRONG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI. TCKHTNMT [Internet]. 30 Tháng Sáu 2022 [cited 22 Tháng Sáu 2024];(41):22-33. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/408