1.
Lê Minh H, Vũ Thị Thanh H, Đỗ Thị Phương T. 01. GIÁM SÁT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ KẾT HỢP ẢNH VỆ TINH VÀ ẢNH CHỤP TỪ THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI THỰC NGHIỆM TẠI TỈNH YÊN BÁI. TCKHTNMT [Internet]. 30 Tháng Sáu 2022 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(41):3-13. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/406