1.
Nguyễn Văn T, Phạm Thị L, Tống Sĩ S, Lê Thị Thu H, Nguyễn Văn N. 11. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG XÂY DỰNG DỮ LIỆU ĐỊA LÝ 3D CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH . TCKHTNMT [Internet]. 6 Tháng Tư 2022 [cited 14 Tháng Bảy 2024];(40):108-17. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/400