1.
Thái Thị Thanh M. 08. MỐI LIÊN HỆ GIỮA ENSO VÀ QBO TRÊN VÙNG NHIỆT ĐỚI THÁI BÌNH DƯƠNG. TCKHTNMT [Internet]. 6 Tháng Tư 2022 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(40):77-83. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/397