1.
Đỗ Thị Phương T, Chu Hải T. 07. CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM TRONG GIÁM SÁT KHU VỰC BÃI THẢI TRO XỈ Ở NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: THỬ NGHIỆM TẠI QUẢNG NINH. TCKHTNMT [Internet]. 6 Tháng Tư 2022 [cited 20 Tháng Bảy 2024];(40):68-76. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/396