1.
Phạm Văn C, Đỗ Mạnh T. 02. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ TẠO THÀNH DÒNG THẢI AXIT TẠI MỎ PYRIT MINH QUANG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. TCKHTNMT [Internet]. 31 Tháng Chạp 2021 [cited 25 Tháng Bảy 2024];(38):11-6. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/358