1.
Lê Thị Thu H, Lê Thị V, Ngô Đình L, Nguyễn Văn K, Nguyễn Hoàng L, Nguyễn Tiến T. 13. XÂY DỰNG WEBGIS CẢNH BÁO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ KHU VỰC HÀ NỘI. TCKHTNMT [Internet]. 4 Tháng Mười 2021 [cited 14 Tháng Sáu 2024];(37):126-3. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/352