1.
Phạm Thị H. 14. TIÊU CHÍ ĐỂ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT THEO KHU CHỨC NĂNG TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN. TCKHTNMT [Internet]. 8 Tháng Bảy 2021 [cited 21 Tháng Tư 2024];(36):140-7. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/337