1.
Nguyễn Thị Hồng Mi M, Nguyễn Viết T, Phạm Thị H. 12. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁP LÝ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VẬN HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN CONDOTEL TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH. TCKHTNMT [Internet]. 8 Tháng Bảy 2021 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(36):119-2. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/335