1.
Nguyễn Thanh G, Phùng Thị H, Dương Văn N, Lê Thị Diễm M, Lê Thị Bích T. 05. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT QUẬN CÁI RĂNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ . TCKHTNMT [Internet]. 5 Tháng Tư 2021 [cited 20 Tháng Sáu 2024];(35):47-60. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/311