1.
Nguyễn Thị Hải Y. 17. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP, THỰC HIỆN QUY HOẠCH TẠI ĐÔ THỊ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP. TCKHTNMT [Internet]. 31 Tháng Chạp 2020 [cited 13 Tháng Sáu 2024];(34):158-66. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/304