1.
Trần Chấn N, Vũ Thị H. 10. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO MƯA NHỎ MƯA PHÙN CHO SÂN BAY PHÚ BÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ VẬT LÝ. TCKHTNMT [Internet]. 31 Tháng Chạp 2020 [cited 22 Tháng Sáu 2024];(34):85-99. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/297