1.
Nguyễn Văn N, Nguyễn Thanh Đoàn, Nguyễn Thanh T. 04. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG BỜ DỰA TRÊN ẢNH VIỄN THÁM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỌC SÂU. TCKHTNMT [Internet]. 31 Tháng Chạp 2020 [cited 25 Tháng Bảy 2024];(34):30-7. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/291