1.
Nguyễn Ngọc T, Vũ Văn L, Nguyễn Hồng L. 1. MÔ PHỎNG TRƯỜNG DÒNG CHẢY TRONG GIÓ MÙA KHU VỰC CỬA ĐẠI. TCKHTNMT [Internet]. 5 Tháng Bảy 2017 [cited 20 Tháng Sáu 2024];(16):3-9. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/26