1.
Phạm Thị Thanh T, Lê Thị Thu H. 12. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG GIS TRONG THẨM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN. TCKHTNMT [Internet]. 6 Tháng Bảy 2020 [cited 14 Tháng Bảy 2024];(30):92-101. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/236