1.
Lâm Thị H, Phạm Mạnh C, Lê Thị Mai O, Đỗ Danh B, Nguyễn Văn M. 04. NÂNG CAO KHẢ NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU G-C3N4 PHA TẠP VANADI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHUẤY NHIỆT. TCKHTNMT [Internet]. 31 Tháng Chạp 2019 [cited 1 Tháng Ba 2024];(28):27-32. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/195