1.
Nguyễn Hải Đông, Đỗ Thị Phương T, Doãn Thị Thái H, Trần Thị H. 03. KẾT HỢP SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT VÀ SENTINEL - 2 TRONG GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG BỜ BIỂN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM. TCKHTNMT [Internet]. 31 Tháng Chạp 2019 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(28):16-2. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/194