1.
Nguyễn Hồng L, Phạm Hòa T. 10. MÔ PHỎNG NƯỚC DÂNG DO BÃO TẠI KHU VỰC VỊNH BẮC BỘ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH, GIẢM NHẸ THIỆT HẠI. TCKHTNMT [Internet]. 5 Tháng Mười 2019 [cited 14 Tháng Sáu 2024];(27):93-104. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/186