1.
Ngô Quang D, Trần Thị D. 15. YÊU CẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VỀ NHỮNG KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT ĐỐI VỚI SINH VIÊN. TCKHTNMT [Internet]. 2019 Jun. 2 [cited 2022 Nov. 26];(26):112-6. Available from: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/178