1.
Thái Thị Thanh M, Tae Yoon P. 12. MỐI LIÊN HỆ GIỮA MỘT SỐ YẾU TỐ KHÍ HẬU VÀ DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1997 - 2017. TCKHTNMT [Internet]. 2 Tháng Sáu 2019 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(26):90-9. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/175