1.
Nguyễn Tiến H, Vũ Hải Đăng, Nguyễn Kiên D. 11. LỤT KARST Ở VIỆT NAM, LẤY VÍ DỤ KHU VỰC ĐÁ VÔI QUẢNG BÌNH. TCKHTNMT [Internet]. 30 Tháng Chạp 2018 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(23):89-98. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/133