1.
Phạm Thị Thương H, Nguyễn Văn N, Lê Thị Thu H. 09. ỨNG DỤNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG THÔNG MINH TRONG ĐIỀU VẼ ẢNH NGOẠI NGHIỆP PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ. TCKHTNMT [Internet]. 30 Tháng Chạp 2018 [cited 14 Tháng Bảy 2024];(23):74-80. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/131