1.
Lê Thu T, Đỗ Thị B. 06. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ANN NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG NẬM MỨC. TCKHTNMT [Internet]. 30 Tháng Chạp 2018 [cited 25 Tháng Bảy 2024];(23):48-55. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/128