1.
Chu Xuân H, Nguyễn Minh N, Hoàng H, Bùi Doãn C, Nguyễn Lan A, Trần Tân P, Đỗ Thị Phương T. 01. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM VNREDSat-1 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHU VỰC NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NA. TCKHTNMT [Internet]. 30 Tháng Chạp 2018 [cited 20 Tháng Bảy 2024];(23):3-12. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/123