1.
Phạm Anh T, Nguyễn Thị Hải Y. 8. QUẢN LÝ CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM. TCKHTNMT [Internet]. 4 Tháng Mười 2018 [cited 14 Tháng Sáu 2024];(22):61-70. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/114