1.
Cấn Thị Thanh H, Trương Vân A, Lê Thu T. 4. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 TRONG THIẾT KẾ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY NÔNG THÁC HUỐNG. TCKHTNMT [Internet]. 4 Tháng Mười 2018 [cited 21 Tháng Tư 2024];(22):27-3. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/110