Bùi Thị Hồng, Thắm. “01. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỖN HỢP GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 27 (Tháng Mười 5, 2019): 3–13. Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/81.