Nguyễn Sách, Thành, Dương Đỗ Văn, Hải Lê Vũ Hồng, Hoài Đào Khánh, Nga Nguyễn Thị Thu, Lộc Lê Đức, and Thủy Ngô Thị Thanh. “03. Open Source Geographic Information System Applications for Maritime Search and Rescue Operations”. Science Journal of Natural Resources and Environment, no. 41 (June 30, 2022): 22–33. Accessed December 2, 2022. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/408.