Chu Xuân, Huy, Ngọc Nguyễn Minh, Hải Hoàng, Cường Bùi Doãn, Anh Nguyễn Lan, Phong Trần Tân, và Thảo Đỗ Thị Phương. “01. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM VNREDSat-1 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHU VỰC NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NA”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 23 (Tháng Chạp 30, 2018): 3–12. Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/123.