Nguyễn Ngọc, H. “8. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 17, Tháng Chín 2017, tr 65-72, https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/46.