Nguyễn Hải, Đông, T. Đỗ Thị Phương, H. Doãn Thị Thái, và H. Trần Thị. “03. KẾT HỢP SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT VÀ SENTINEL - 2 TRONG GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG BỜ BIỂN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 28, Tháng Chạp 2019, tr 16-26, https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/194.