Chu Xuân, H., N. Nguyễn Minh, H. Hoàng, C. Bùi Doãn, A. Nguyễn Lan, P. Trần Tân, và T. Đỗ Thị Phương. “01. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM VNREDSat-1 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHU VỰC NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NA”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 23, Tháng Chạp 2018, tr 3-12, https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/123.