[1]
K. Đào Văn, “07. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN”, TCKHTNMT, số p.h 47, tr 76–87, tháng 9 2023.